Activiteiten

SENSTECH-Workshop 'Geurbelasting van verpakkingsmaterialen en effecten van verpakking op de smaak van verpakte levensmiddelen'

Tijdens deze workshop wordt dieper ingegaan op het belang van sensorische ingangscontrole van bedrukte verpakkingsmaterialen voor de voedingsindustrie. Chemisch-analytische technieken kunnen sensorische testen ondersteunen om inzicht te krijgen in de moleculaire basis van de geur van verpakkingsmaterialen en zijn in staat de invloedsfactoren, die de geurbelasting van materialen bepalen, in kaart te brengen.

PROGRAMMA

9.00 u – 9.30 u Ontvangst met koffie

9.30 u – 10.00 u Inleiding en geurproblematiek van voedingscontactmaterialen (FCM) – Interacties tussen levensmiddel-verpakking m.b.t. vluchtige componenten (permeatie, migratie, scalping)

10.30 u – 11.00 u Geurkrachtige vluchtige componenten in voedingscontactmaterialen – Geurwiel van voedingscontactmaterialen (FCM)

11.00 u – 11.30 u Wetgeving inzake FCM, Good Manufacturing Practices richtlijnen en Verklaring van Overeenkomst (DoC)

11.30 u – 12.30 u Sensorische methodieken voor het meten van geurbelasting van FCM

12.30 u – 13.30 u Broodjeslunch en netwerking

13.30 u – 15.00 u Chemisch-analytische technieken voor het meten van geurbelasting, detectie van geurkrachtige verbindingen en het evalueren van de geurbepalende invloedsfactoren van bedrukte verpakkingsmaterialen: o.a. gerecycleerd papier, polymere grondstoffen, drukinkten en drukprocedés, coatings, …

15.00 u – 15.30 u Koffiepauze

15.30 u – 16.00 u Casestudies van verpakkingsgerelateerde smaakafwijkingen uit diverse sectoren van de voedingsindustrie (papier/karton en polymere materialen)

16.00 u – 16.30 u Discussie en vraagstelling – Take home messages

DOELGROEP

De opleiding richt zich tot medewerkers uit de verpakkingssector en de levensmiddelensector: verantwoordelijken voor productie, productontwikkeling, kwaliteit, … Omwille van het bevorderen van interactiviteit wordt het aantal deelnemers beperkt. Snel aanmelden is belangrijk.

LESGEVERS

Em. prof. dr. Patrick Dirinck heeft meer dan 45 jaar ervaring in geur- en smaakonderzoek van levensmiddelen en verpakkingsmaterialen. Hij was respectievelijk verbonden aan Universiteit Gent, KAHO Sint-Lieven en de Associatie KU Leuven en is auteur van een 130-tal publicaties betreffende geur en smaak. Hij heeft met tientallen bedrijven samengewerkt in het kader van onderzoeksprojecten en bilaterale, confidentiële bedrijfsprojecten. Thans is hij zaakvoerder van Odour & Flavour Consultancy bvba.

Dr. Inge Dirinck is technologisch adviseur van het Vlaams Adviescentrum voor Sensoriek van Voedingsmiddelen en Contactmaterialen (SENSTECH) en operationeel verantwoordelijke voor SENSNET vzw. SENSNET vzw is een consortium van levensmiddelen- en verpakkingsbedrijven én kennispartners met specifieke interesse voor de sensorische eigenschappen van voedingsmiddelen, ingrediënten en verpakkingsmaterialen.

DEELNAME

De deelnameprijs bedraagt € 150,00 voor SENSNET-leden en 300,00 voor niet-leden (excl. btw/deelnemer). Cursusmateriaal, lunch, koffie, dranken zijn inbegrepen. Het aantal deelnemers is beperkt.

Voor Belgische voedingsbedrijven: IPV (Initiatieven voor Professionele Vorming van de Voedingsnijverheid, het opleidingscentrum van en voor de voedingsindustrie) geeft een tussenkomt van € 120,00 voor alle deelnemers ressorterend onder het Paritair Comité 220. Het bedrijf hoeft hiervoor geen verdere actie te ondernemen.

Inschrijven is mogelijk via de website van SENSTECH.

Regio activiteit: 
België
Organisator: 
Andere

Praktische gegevens

Datum: 
21/11/2017 - 10:00 - 16:00
Locatie: 
Seminariecentrum 'Huis van de Bouw', Gent (Zwijnaarde)
Adres: 
Tramstraat 59
Postcode: 
9052
Stad: 
Zwijnaarde
Land: 
België
Organisator: 
SENSTECH

Meer info

Bestand: 

Inschrijving