Activiteiten

SENSTECH-seminarie 'Smaakafwijkingen van voedingsmiddelen en geurafwijkingen van contactmaterialen' dd. 24 mei 2011, Gent

Op dinsdag 24 mei 2011 organiseert SENSTECH (Vlaams Adviescentrum voor Sensoriek van Voedingsmiddelen en Contactmaterialen) het seminarie

'Smaakafwijkingen van voedingsmiddelen en geurafwijkingen van contactmaterialen'

Voedingsproducenten worden op regelmatige basis geconfronteerd met terughaalacties van producten als gevolg van smaak- en/of geurafwijkingen (off-flavours/ off-odours). Deze recalls hebben naast imagoverlies vaak een economische impact voor de producent (claims) en stellen de relatie tussen leverancier en klant zwaar op de proef. Ook verpakkingsproducenten zijn zich meer en meer bewust van de invloed van de geureigenschappen van verpakkingsmaterialen op de organoleptische kwaliteit van verpakte voedingsmiddelen en ingrediënten. In de Europese wetgeving (Verordening (EG) nr. 1935/2004) wordt trouwens gesteld dat materialen en voorwerpen, bestemd om met voeding in contact te komen, niet mogen leiden tot een aantasting van de organoleptische eigenschappen van voedingsmiddelen. Verpakkingsgerelateerde off-flavours moeten uiteraard vermeden worden, maar zijn momenteel echter een hot item binnen de voedingsindustrie.

Bij elke off-flavourproblematiek is het belangrijk om de oorzaak van de smaak- of geurafwijking (accidenteel of systematisch) vast te stellen en de verantwoordelijke off-flavourcomponent(en) op te sporen en te identificeren. Uitgaande van de chemische structuur van de verantwoordelijke component(en) kan feedback worden gegeven om off-flavours in de toekomst te vermijden.

Via diverse methodieken kunnen smaak- en geurafwijkingen worden opgespoord:

- sensorische analyse

- gaschromatografie-massaspectrometrie (GC-MS)

- gaschromatografie-olfactometrie (GCO) of GC-sniffing

- massaspectrometrie-gebaseerde elektronische neustechnologie (MS-nose)

 

Op dit seminarie zal een globaal overzicht worden gegeven omtrent de belangrijkste smaakafwijkingen van voedingsmiddelen en ingrediënten en geurafwijkingen van contactmaterialen. Aan de hand van concrete voorbeelden (case studies) worden onderzoeksstrategieën besproken en oplossingen aangereikt zowel voor de voedingsindustrie als voor de verpakkingsindustrie.

 

Programma:

 

13.45 u      Ontvangst

 

14.00 u      Verwelkoming en expertise van SENSTECH

 Prof. dr. Patrick Dirinck, Laboratorium voor Aromaonderzoek, KAHO Sint-Lieven

 

 

14.10 u      Inleiding - Overzicht van mogelijke smaakafwijkingen (off-flavours/taints) van voedingsmiddelen en ingrediënten

Dr. apr. Inge Dirinck, SENSTECH

 

 

14.40 u      Methodieken voor detectie en identificatie van off-flavourcomponenten in voedingsmiddelen en off-odour-componenten in contactmaterialen

                 Dr. ing. Isabelle Van Leuven, SENSTECH 

 

 

15.10 u      Koffiepauze

 

 

15.40 u      Verpakkingsgerelateerde off-flavours van voedingsmiddelen en off-odours van contactmaterialen en industriële producten

                 Ing. Tim Van Caelenberg, Laboratorium voor Aromaonderzoek, KAHO Sint-Lieven 

 

 

16.20 u      Case studies omtrent off-flavour- en off-odourproblematieken in de voedings- en verpakkingsindustrie

                 Dr. apr. Inge Dirinck, Dr. ing. Isabelle Van Leuven, SENSTECH 

 

 

16.50 u      Slotbemerkingen en vragen

                 Prof. dr. Patrick Dirinck, Laboratorium voor Aromaonderzoek, KAHO Sint-Lieven

 

Inschrijving door mailen of faxen van inschrijvingsformulier en overschrijven van 75,00 Euro (syllabus, koffie) op rekening 440-0343897-07 (BE74 4400 3438 9707; KREDBEBB) van KAHO Sint-Lieven, Gebr. De Smetstraat 1, BE-9000 Gent, met vermelding ‘seminarie off-flavours KC 48/7’ en naam deelnemer

(gratis voor SENSNET-leden mits inschrijving)

 

Inschrijving vóór 20 mei 2011

 

 

Praktische gegevens

Datum: 
24/05/2011 - 14:00 - 17:00
Locatie: 
KAHO Sint-Lieven, Technologiecampus Gent
Adres: 
Gebr. De Smetstraat 1
Postcode: 
9000
Stad: 
Gent
Land: 
België

Meer info

Inschrijving