Activiteiten

Opleiding: Belgisch Verpakkingsinstituut

  Programma:
  Wat zijn lijmen?         
      
  Ø Definitie                                                      Ø Terminologie                                  Ø Breuk

       Ø lijmen als alternatief voor andere         Ø Substraten                                       Ø Hechting: hechtsterkte                      

           verbindingstechnieken                            Ø Adhesie en cohesie                      Ø Lijmlaag: hoeveelheid lijm, laagdikte,

       Ø Fysische principes                                                                                                 


  Belasting van lijmen
     
  Ø Trek, druk                                                   Ø Torsie                                                               Ø Designverbeteringen, joint design
       
  Ø Afschuiving                                                Ø Afpel- en splijtweerstand              Ø Eindige elementen analyse & simulaties

  Invloedsfactoren
     
  Ø Temperatuur: wissel & shock                Ø Trilling en schok                             Ø Medisch (USP Class VI ISO 10993)
      
  Ø Licht: UV-degradatie, kleur-                   Ø Straling                                            Ø Food toepassingen (FDA & EU)
           bestendigheid                                          
  Ø Tijd

   

  Lijmsoorten voor verpakkingen
     
  Ø Lijmkeuze: parameters                           Ø Tapes & etiketten                           Ø Info uit technische specificatiebladen
      
  Ø Smeltlijmen: voor-& nadelen                 Ø  Aanbrengtechnieken                   Ø Aandachtspunten voor de aankoper

       Ø Koudlijmen: voor- en nadelen

  Kwaliteitscontrole
      
  Ø Trekproeven                                              Ø automatisch: UV tracers                               Ø Preventief onderhoud

       Ø Controle substraatoppervlakte              Ø Lijmcertificaten                                              Ø Veiligheid bij gebruik van lijmen
      
  Ø Non Destructive Testing                          Ø Veroudering

  Oppervlaktebehandeling
       Ø Meetmethodes                                          Ø Technieken: schuren, ontvetten, vlammen, corona, plasma, laser, .     

  Uitharding van lijmen
      
  Ø tijdparameters, temperatuur, thermisch, UV en licht, inductie, microgolf, laser, electron beam

  Problemen
       
  Ø Contaminatie, zuurstofinhibitie bij UVs, aanbrengpatronen, spanningscorrosie, oplosmiddelenvrij, reiniging en 
           recirculatie, migratie van weekmakers, lossingmiddelen voor matrijzen


  Tendensen en Conclusie


  Prijs: € 245,00 / € 295,00 / € 325,00 + BTW  (lid BVI / lid federatie / niet-lid)
  Inschrijven: zie bijlage    Contact: IBE-BVI, M. Calcoen, T: +32/2/464 02 10, m.calcoen@ibebvi.be

  Regio activiteit: 
  België
  Organisator: 
  Andere

  Praktische gegevens

  Datum: 
  10/02/2011 - 09:00 - 16:30
  Locatie: 
  BVI
  Adres: 
  Belgisch Verpakkingsinstituut, Z1 Researchpark 280 – 1731 Zellik
  Postcode: 
  1731
  Stad: 
  Zellik
  Land: 
  België

  Meer info