Activiteiten

De Consument

Rekening houden met consument bij productontwikkling

Consumentgericht innoveren kan je pas doen als je zicht hebt op wie de consumenten nu precies zijn. Maar de ‘gemiddelde’ consument bestaat niet, vandaar dat men consumenten segmenteert in groepen. Hoe dit het best aangepakt wordt, komt aan bod in dit seminarie. Daarnaast kan je ook consumenten betrekken bij verschillende fasen van het productontwikkelingsproces. Want rekening houden met de doelgroepen van je product, bepaalt de slaagkansen voor nieuwe producten.

Dit seminarie dient als een algemene introductie in de consument, zijn of haar keuzes, de segmentering van consumenten en het betrekken van consumenten bij innovatie.

Programma

  • De consument: wie is hij en hoe maakt hij keuzes?
  • Segmenteren; wat is dit en hoe begin je hieraan
  • Segmenteren op basis van consumentenverwachtingen mbt gezondheid
  • Hoe - via onderzoek - innovaties beter afstemmen op de noden en behoeften van de consument
  • Toepassing van consumentgestuurde productontwikkeling: bereide maaltijden voor ouderen

Tarief

  • 150 euro (excl BTW) voor leden van Flanders' FOOD
  • 225 euro (excl. BTW) voor niet leden van Flanders' FOOD

Beursstand

Naast een seminarie is er een mini-beurs die alle seminariedeelnemers tijdens de pauzegelegenheden kunnen bezoeken. 

Bedrijven die geïnteresseerd zijn in een beursstand, kunnen hiervoor intekenen via http://www.flandersfood.com/Deconsument/beursstand/inschrijvingsformulier

Praktische gegevens

Datum: 
03/03/2011 - 12:30 - 17:00
Locatie: 
De Montil (Affligem)
Land: 
België

Meer info

Inschrijving