Activiteiten

Cursus allergenenmanagement systeem

Allergenenmanagement speelt een steeds belangrijkere rol in productiebedrijven. Vanuit afnemers en retailers wordt meer aandacht besteed aan allergenenbeheer en het voorkomen van kruisbesmetting. Ook bij het uitbesteden van productie- of verpakkingswerkzaamheden aan derden wilt u allergenenrisico’s beheersen. Tijdens deze cursus wordt achtergrondinformatie gegeven over voedselallergie, allergenen en drempelwaarden. Het voornaamste deel van de cursus bestaat echter uit praktische informatie over allergenenbeheer. Aan de hand van discussies, cases, praktijkvoorbeelden en foto’s wordt ingegaan op de opzet van een goed allergenenmanagement systeem. Na afloop van de cursus bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van allergenenbeheer en wetgeving, kunt een allergenenbeleid opstellen en bent u in staat risico’s goed in te schatten, een systeem op te zetten of te beoordelen. Tijdens de cursus ontmoet u deelnemers van andere bedrijven. Er is voldoende ruimte voor vragen en uitwisseling van ervaringen.

 Doelgroep
cursus allergenen management De cursus is bestemd voor kwaliteits- of QA-functionarissen van levensmiddelenproducenten, keukenmanagers, auditoren van certificerende of controlerende instellingen, adviesbureaus en Regulatory Affairs Managers.
Kortom iedereen die te maken heeft met voedselveiligheid.


 Onderwerpen

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Voedselallergie. De kenmerken van allergie, verschillende vormen van allergie en anafylactische reacties. 
 • Allergenen. De algemene kenmerken van allergenen worden besproken. Het verschil tussen ALBA/ LeDa en de wettelijke allergenen komt aan bod. 
 • Wetgeving; wat valt onder de allergenenwetgeving en wat niet. Hoe is allergenenregelgeving buiten Europa geregeld? 
 • Overige eisen, zoals HACCP, BRC, IFS, ISO 22000 of bepaalde afnemers. 
 • Etikettering. 
 • Vrij-van claims zoals glutenvrij of lactosevrij. 
 • Risicobeoordeling van allergenen. Er wordt aandacht besteed aan drempelwaarden en het vinden van een balans. 
 • Kruisbesmetting. Het voorkomen van kruisbesmetting en het etiketteren daarvan. 
 • Analysemethoden. Beschikbaarheid van methoden, geschiktheid en beperkingen daarvan en aandachtspunten bij bemonstering en onderzoek. Ook wordt aandacht besteed aan sneltesten en validatie.
 • Receptuurbeheer
 • Specificatiebeheer, zowel van grondstoffen als eindproducten
 • Productontwikkeling
 • Verwisseling van producten.
 • Planning
 • Reiniging

 Docent
Ir. Marjan van Ravenhorst – consultant Allergenen Consultancy

Regio activiteit: 
Buitenland
Organisator: 
Andere

Praktische gegevens

Datum: 
27/01/2011 - 09:00 - 17:00
Locatie: 
Breda
Land: 
Nederland

Meer info

Inschrijving