Activiteiten

Congres Advanced Workplaces for Advanced Business

Flanders Synergy organiseert op woensdag 9 september een gratis congres over innovatieve arbeidsorganisatie (IAO): Advanced Workplaces for Advanced Business. Dit congres gaat door in de Brabanthal Leuven tijdens de internationale week van het Festival of Connecting.

Hieronder vindt u een overzicht van de workshops:

IT-systemen afgestemd op een innovatieve arbeidsorganisatie

Een van de uitdagingen van werkplekinnovatie is om de manager te overtuigen om buitensporige controles achterwege te laten. Werkplekinnovatie kan nooit plaatsvinden in organisaties waar ERP-systemen ontwikkeld zijn om de controle te bewaren over vrijwel elk onderdeel van het arbeidsproces. Deze workshop verleidt managers om na te denken over hoe ze een goed presterend IT-systeem kunnen verzoenen met een hoge betrokkenheid in een high performance werkplek.

Tijd- en plaatsonafhankelijk werken

De wereld verandert snel, nieuwe manieren van werken dringen zich op, en wanneer deze nieuwe manieren van werken worden toegepast, ligt de focus bijna uitsluitend op telewerken, werken op afstand, flexibele tijdsplanningen en nieuwe technologieën. Daarom legt deze workshop de focus op de uitdagingen van samenwerking en coördinatie van werk en kennis doorheen tijd en plaats. Dit wordt geïllustreerd door twee case studies, gevolgd door een interactieve discussie.

IAO en de vakbond

De voorbije jaren hebben de Vlaamse vakbonden hard gewerkt rond het thema innovatieve arbeidsorganisatie (IAO). Met ondersteuning van Universiteit Antwerpen werden enkele tools en methodieken uitgewerkt die vakbonden kunnen gebruiken om met IAO om te gaan. In deze sessie presenteren ze hun visie, ervaringen van de voorbije jaren en de ontwikkelde tools. 

Leiderschap en innovatieve arbeidsorganisaties

Het implementeren van een adaptieve organisatie omvat meer dan het herinrichten van de organisatiestructuur, organisaties moeten ook hun leiderschapsnormen aanpassen. Het gaat om een significante verandering in overtuigingen, gedrag en houding van haar leiders. Tijdens deze workshop wordt onderzocht welk soort leiderschap nodig is in een innovatieve organisatie.

Teamwerk werkt!

Teams worden gelanceerd in een ontwikkelingstraject waarin meer en meer beslissingen geleidelijk worden overgedragen aan het team. Deze workshop gaat over de drijfveren en belemmeringen die typisch zijn voor de ontwikkeling van teams. Via groepsdiscussies kunnen de deelnemers ervaringen delen. Experts op vlak van teamontwikkeling geven doorheen de workshop tips en een praktisch kader voor teamontwikkeling.

De toekomst van de industrie

Werkplekinnovatie is een belangrijke voorwaarde voor een groot aantal Europese industriële bedrijven die willen uitpakken op de mondiale markt met innovatieve, op maat gemaakte producten en korte levertijden. Klassieke organisatiestructuren steunen die snelle (technologische) ontwikkelingen niet. Ridley Race Productions, Janssen Pharmaceutica en Bosch (Portugal) komen vertellen hoe zij deze uitdaging zijn aangegaan.

Deelnemen aan het congres is gratis.

Regio activiteit: 
België
Organisator: 
Andere

Praktische gegevens

Datum: 
09/09/2015 - 08:00 - 17:00
Locatie: 
Brabanthal
Adres: 
Brabantlaan 1
Postcode: 
3001
Stad: 
Leuven
Land: 
België
Organisator: 
Flanders Synergy

Meer info

Inschrijving