Activiteiten

Studiedag KVCV-Voeding 'Welke kwaliteitssystemen zijn van toepassing in de voedingssector?'

Welk kwaliteitssysteem kan er in de voedingssector toegepast worden? Hierbij is het belangrijk de diverse stappen in het proces te analyseren: ontwikkeling en onderzoek, het toepassen van niet-klinische veiligheidsstudies, klinische studies, productie, nazorg en conformiteitscontrole. Voor al deze stappen kunnen verschillende standaarden toegepast worden.

Elk product of elke dienst is afhankelijk van 2 significante componenten: organisatie en technische competentie. Om deze componenten te beheersen is het aangewezen om een kwaliteitssysteem te ontwikkelen, te implementeren en continu te verbeteren om aan de wettelijke eisen en verzuchtingen van de klant te voldoen. Kwaliteitseisen kunnen verplicht opgelegd worden of vrijblijvend zijn en kunnen toegepast worden overeenkomstig internationaal erkende standaardnormen, leidraden of principes.
Om de bomen door het bos te zien, zullen verschillende experten diverse types van kwaliteitssystemen uiteenzetten met als doelstelling de deelnemers adequate informatie te verstrekken over het type kwaliteitssysteem in functie van het type activiteit dat binnen een organisatie, firma of laboratorium dient uitgevoerd te worden.
Aangezien het toepassen van kwaliteitssystemen een positieve impact heeft op de doeltreffendheid en efficiëntie van de activiteiten, de integriteit van de gegevens en van toepassing is op alle niveaus van de entiteit is deze studiedag vooral gericht naar opdrachtgevers, managers van voedingsbedrijven en laboratoria, onderzoekers, kwaliteitsmanagers, technisch personeel en archivarissen.

Programma

 • 8u45 Ontvangst met koffie
 • 9u15 Inleiding, Rudy CALDERS, voorzitter KVCV-Voeding
 • 9u30 GLP en wederzijdse acceptatie van gegevens, Hedwig BEERNAERT, EuroQAM
 • 10u15 Audits en kwaliteitsborgingsproblemen in GLP studies, Hilde VAN DEN EYNDE, Janssen Pharmaceutica
 • 11u00 Koffiepauze
 • 11u30 GMP in voedingsbedrijven: van het autocontrole-systeem tot certificatieschema's, Eveline NOTEBAERT, Q-support
 • 12u15 Lunch
 • 13u30 Autocontrole in de voedingsketen, Jacques INGHELRAM, FAVV
 • 14u15 Conformiteitsbeoordeling en Accreditatie, Maureen LOGGHE, BELAC
 • 15u00 Koffiepauze
 • 15u15 Implementatie en valkuilen bij de toepassing van de nieuwe ISO 17025:2017 norm, Jessy CLAEYS, ILVO
 • 16u00 Panelgesprek, interactie tussen sprekers en deelnemers

Deelnameprijs

Lunch, abstracts en BTW inbegrepen

 • Leden KVCV: € 175
 • Niet leden: € 225
 • Studenten: € 100
Regio activiteit: 
België
Organisator: 
Andere

Praktische gegevens

Datum: 
06/11/2019 - 08:45 - 16:30
Locatie: 
Leuven
Adres: 
Thermotechnisch Instituut Kasteelpark Arenberg 41
Postcode: 
3001
Stad: 
Leuven (Heverlee)
Land: 
België
Organisator: 
KVCV-Voeding

Meer info

Inschrijving