Inschrijving - Webinarreeks ‘Mensen maken de voedingsfabriek van de toekomst’

Facturatie


Deelnameprijs

€ 400 (excl. BTW) voor de 4 delen. De 4 delen sluiten op elkaar aan en worden als 1 pakket aangeboden. Elke deelnemer krijgt nadien nog het boek 'Mensen (met goesting) maken het verschil - Over het ontwerpen en ontwikkelen van voedingsfabrieken de toekomst'. Deelnemers krijgen een weblink toegestuurd, de opnames zijn achteraf nog voor een beperkte periode te bekijken. Tegemoetkoming van Alimento (voor bedrijven PC 118 - PC 220) € 102 per persoon met een maximum van € 306 per bedrijf (3 deelnemers). Voor meer info contacteer Lieve Ruelens via mail lieve.ruelens@alimento.be