Inschrijving - Kick-off proTenderHam: Kwaliteitsvariatie in verse hammen en kookhammen van varkens in Vlaanderen - inzicht in de bijdrage van genetica en het potentieel van minimaal invasieve metingen