Inschrijving - Innovatielab innovatieve arbeidsorganisatie - editie 2019

Facturatie
Gelieve hier alle namen en emailadressen van de deelnemers op te sommen
Bij annulering van de inschrijving wordt u gehouden de helft van het bedrag te betalen. Indien uw inschrijving geannuleerd wordt na 11 september 2019, zal u het totaal bedrag gefactureerd worden.