Inschrijving - Cobots in de voeding: Waar vinden ze een toepassing?

Facturatie
Alimento - terugbetaling deelnemers Paritair Comité 220 - klik hier
Alimento zal tussenkomen voor 70 € per dag per persoon voor elk bedrijf waarvan de deelnemers ressorteren onder Paritair Comité 220 (max. 3 p per bedrijf). Het bedrijf hoeft hiervoor geen verdere actie te ondernemen.
Voorwaarden