FLANDERS' FOOD RADAR

Witloofwortels als rijke grondstof

Witloof is een belangrijke Belgische groente, goed voor een jaarlijkse productie van 40.000 ton. Daarbij ontstaat evenwel 36.000 ton bijproduct, de geforceerde wortel. ILVO onderzocht welke waardevolle inhoudsstoffen dit bijproduct te bieden heeft als eerste stap richting hoogwaardige valorisatie.

De karakteristieke witte krop van witloof ontstaat na het groeien of zogenaamd ‘forceren’ van de witloofwortel. Eerst worden de witloofwortels in het veld geteeld, waarna ze geoogst worden en afhankelijk van de cultivar enkele maanden koud bewaard worden. Het forceren gebeurt vervolgens in het donker waarbij de witte krop groeit. Dit kan zowel in hydrocultuur of in volle grond. Nadat de witloofkrop afgesneden is van de geforceerde wortels, worden deze laatste voornamelijk gebruikt als diervoeder.