FLANDERS' FOOD RADAR

Om hygiene en voedselveiligheid te kunnen waarborgen, moeten de levensmiddelen producerende bedrijven aan strenge normen voldoen.

Als essentieel onderdeel vallen hieronder 'reiniging en desinfectie'.

Tegenwoordig wordt veel aandacht besteed aan reinigings- en desinfectietechnieken van materialen en oppervlakken. Maar hoe zit het met de persoonlijke hygiëne van alle medewerkers binnen het productieproces? Een goede handhygiëne vormt een belangrijke schakel in het hygiënisch proces. Ook in productieprocessen van voedingsbedrijven is de kans op voedselbesmetting door een gebrekkige handhygiëne enorm groot.

Het bedrijf Cleanic uit Oudenaarde, gespecialiseerd in hygiënische oplossingen denkt op innovatieve wijze mee en stelt ter ondersteuning van een betere compliance een hygiënisch deurgreepsysteem voor;

De Purehold, een deurdispensersysteem met antibacteriële coating ontwikkeld voor veeleisende omgevingen met infectierisico, kan op standaarddeuren, pendeldeuren en branddeuren geplaatst worden.

Door hantering van de deurhendel, wordt een dosering alcoholgel verstrekt, waardoor de gebruiker automatisch de handhygiëne zal toepassen, telkens bij het betreden van productielokalen.

Voor meer info www.cleanic.be/purehold

Nuttige links