FLANDERS' FOOD RADAR

73 voedingsbedrijven investeren in innovatie

  Persbericht – 26 november 2009

  73 voedingsbedrijven investeren in innovatie

  Flanders’ FOOD bundelt samen met 73 voedingsbedrijven en met Vlaamse kennisinstellingen de krachten en start onderzoeksprojecten op binnen het thema “Voeding van morgen: kwaliteitsvol, evenwichtig en lekker”. Flanders’ FOOD wil via deze nieuwe projecten innovatie in bedrijven stimuleren en een competitief voordeel creëren voor de Vlaamse voedingsindustrie.

  Samen met 73 voedingsbedrijven start Flanders’ FOOD 10 nieuwe onderzoeksprojecten op. Met deze onderzoeksprojecten doen de bedrijven kennis op om sneller te innoveren. Ook de maatschappelijke relevantie is hierin belangrijk. Vraaggedreven innovatieproducten vinden immers sneller hun weg naar de markt en dit komt de burger en de bedrijven ten goede.

  Flanders’ FOOD is een initiatief van de Vlaamse overheid die haar werking voor 80% subsidieert. Bedrijven investeren een bijdrage van 20% voor zeer doorgedreven en specifiek onderzoek, maar ook voor netwerking en kennisoverdracht.

  De projecten worden begin 2010 opgestart. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich nog aansluiten bij de 73 bedrijven die al deelnemen.

  De onderwerpen van de nieuwe onderzoeksprojecten zijn:

  • Verdoken allergenen zijn onbedoeld en veelal accidenteel aanwezig in levensmiddelen en vormen voor de voedingsindustrie een belangrijke uitdaging. De impact van proces-, product- en installatie-eigenschappen op deze allergenen worden bestudeerd.
  • Naast de tarwekwaliteit, zijn tarwe- en bloemveroudering bepalend voor de functies van bloem in graangebaseerde levensmiddelen. De functionaliteit van bloem wordt verder onderzocht en geoptimaliseerd.
  • Er wordt getracht om een paté te maken met minder vet en zout.
  • Vetbloem is één van de meest voorkomende kwaliteitsproblemen bij chocolade en chocoladeproducten. Via het project worden strategieën ontwikkeld om de aanwezigheid van vetbloem tegen te gaan of te vertragen.
  • Er is weinig kennis over de impact van bepaalde processtappen en grondstoffen die gebruikt worden voor het maken van zuurdesemproducten. Men wil innovatieve strategieën bepalen om zo tot nieuwe producten te komen.
  • Omgevingsfactoren en producteigenschappen spelen een sterke rol bij de uitgroei van bederforganismen Hoe kunnen we deze factoren nog beter beheersen om de houdbaarheid van voeding te verbeteren?
  • Steeds meer minimaal verhitte, koelverse levensmiddelen komen op de markt. Daarom is het nodig om na te gaan of sporenvormende micro-organismen de houdbaarheid van deze producten kunnen bepalen en wat de invloed is van verhitting en bewaring.
  • Melk wordt natuurlijk aangerijkt met poly-onverzadigde vetzuren.
  • Met innovatieve additieven die toegevoegd worden aan het voeder van varkensvlees zal men proberen om de besmetting van varkens met Salmonella te verminderen.
  • Graangebaseerde levensmiddelen verouderen snel, waardoor ze bij beperkte bewaring veel van hun kwaliteit verliezen. In dit project tracht men de houdbaarheid van brood te verbeteren.

  Meer informatie over de specifieke projecten is te vinden op www.flandersfoodprojecten.com.

   

  Wie is Flanders’ FOOD?
  Flanders’ FOOD vzw is een innovatieplatform dat overheidssubsidies efficiënt inzet om voedingsbedrijven een competitieve voorsprong te geven. Flanders’ FOOD doet dit via samenwerkingsprojecten, het oplossen van problemen van wetenschappelijke en technologische aard, opleidingen en netwerking. 215 bedrijven en 27 onderzoeksgroepen zijn vandaag lid van Flanders’ FOOD.

  Coördinaten:
  De heer Erwin Lamot
  Directeur Flanders’ FOOD
  GSM: 0473 59 03 23
  Tel: 02 788 43 64
  Erwin.Lamot@flandersfood.com
  www.flandersfood.com