FLANDERS' FOOD RADAR

Structuur met minder verzadigd vet

Voor de FI - Excellent Awards streden binnen de categorie 'zoetwaren' 3 producten uit de oliën- en vettensfeer om de eer. Redusat (Fuji Oil Europe), haalde het van BiscuitineTM (Loders Croklaan B.V.) en DeliairTM (AarhusKarlshamn).

Redusat - Fuji Oil Europe

Fuji Oil Europe introduceert Redusat®, een nieuwe reeks vullingsvetten met een laag gehalte aan verzadigde vetzuren die toch structuur (hardheid) kunnen brengen.

Dit wordt geïllustreerd in onderstaande figuur. Daaruit blijkt dat er met Redusat bij een lagere concentratie verzadigde vetzuren eenzelfde textuur kan gerealiseerd worden als bij een traditioneel vet. De Redusat technologie berust op het principe dat een vloeibare fase gevangen gehouden wordt in een netwerk van vaste vetten.

Redusat kan gebruikt worden in vullingen of crèmes (ook in de niet-zoete-sectoren); voor coatings zijn er hardere types beschikbaar. In de eindproducten vertoont Redusat een goede warmtestabiliteit. M.b.t processing stelt het gebruik van Redusat een belangrijke vereiste: tempereren is een noodzaak.

Achtergrond: nutritionele asptecten en functionaliteit drijven 'alternatieven' voor verzadigde vetzuren

De structuur van vet-gebaseerde producten hangt in grote mate af van het type vet. Of een vet bij een bepaalde temperatuur voorkomt onder vloeibare of vaste vorm, wordt bepaald door de ketenlengte van de aanwezige vetzuren, de verzadigingsgraad (de aan- of afwezigheid van onverzadigde bindingen in het vetzuur) en het type isomeer (trans of cis).

Verzadigde vetzuren en/of transisomeren van niet-verzadigde vetzuren dragen bij tot een hardere structuur. Vanuit nutrioneel standpunt is dit type vetzuren echter minder gunstig. In de voorbije jaren ging heel wat aandacht uit naar een reductie van de transvetzuren. Hierbij werd vaak geopteerd voor verzadigde vetzuren. Omdat ook de verzadigde vetzuren in relatie gebracht worden met ongunstige gezondheidseffecten, heerst nu vooral een trend naar verlaging van de verzadigde vetzuren. Vanuit technologisch standpunt vraagt dit naar oplossingen voor producten waar een hardere structuur wordt gevraagd.

'De inname van verzadigde vetzuren leidt tot een toename van totaal cholesterol en LDL-cholesterol. Sommige verzadigde vetzuren vertonen een groter risico dan andere. Stearinezuur blijkt een vrij neutraal effect te hebben, terwijl palmitinezuur en myristinezuur cholesterolverhogend werken. ‘

uit: Voedingsingrediënten: een stand-van-zaken. Lannoo Campus

 

Redusat: samenstelling en functionaliteit

Redusat is een gestructureerd vet dat een hogere hardheid vertoont dan wat verwacht zou worden op basis van triglyceridenprofiel of gehalte aan vast vet. Qua kristallisatie kan vermeld worden dat producten op basis van Redusat een vaste structuur aannemen, zelfs wanneer slechts een beperkt deel van de triglyceriden gekristalliseerd is. Dat in Redusat een (semi)hard vet en een vloeibare olie gestabiliseerd kunnen worden, is terug te brengen tot de microstructuur. Concreet kristalliseert het vetmengsel in een netwerk waarin de (vloeibare) olie vastgehouden wordt. Via deze structurering wordt vermeden dat de vloeibare olie afscheidt van de vaste vetfractie. Een microscopische opname van het gerealiseerde netwerk van vetkristallen wordt weergegeven in onderstaande foto.

Deze capaciteit om olie vast te houden, biedt ook mogelijkheden in het vertragen of verhinderen van oliemigratie vanuit dergelijke producten naar een contacterende of omgevende chocolade- of biscuitlaag.

Karakteristiek voor Redusat is de samenstelling van de vetfractie, die een belangrijke fractie (min. 10% op vetbasis) van SUS triglyceriden bevat (S = verzadigd; U = onverzadigd). Dit zijn triglyceriden van het type POP, POSt en StOSt (P = palmitinezuur – C16:0; O = oliezuur – C18:1; St = stearinezuur – C18:0). De beste resultaten werden bekomen met vetten rijk aan StOSt triglyceriden. De klassieke benadering om een vet structuur te geven via gebruik van triverzadigde vetten (SSS) bleek minder efficiënt dan de technologie die door Fuji Oil Europe ontwikkeld werd. Hoge gehaltes aan triverzadigde vetzuren (SSS) bleken immers niet te leiden tot een verhoogde hardheid.

Daarnaast wordt in Redusat minstens 90% van de vetzuren uitgemaakt door middellange keten (C8-C18) vetzuren. In de (patent)literatuur wordt melding gemaakt van een alternatieve strategie tot het structureren van low safa producten, met name via het toevoegen van langketen (C20:0 – arachidezuur; C22:0 – beheenzuur) verzadigde vetzuren in het vetmengsel. Met Redusat claimt Fuji Oil Europe dat door een zorgvuldige keuze van de triglyceriden die leiden tot het gestructureerd vetmengsel, de noodzaak tot het introduceren van langketen verzadigde vetzuren opgeheven wordt.

Bronnen:

  • Fuji Oil Europe, Bernard Cleenewerk (bernard.cleenewerck@fujioileurope.com ) of Bart Vanderlinden, R&D manager (bart.vanderlinden@fujioileurope.com)
  • Presentatie Fuji Oil
  • Mensink, R.P., Zock, P.L., Kester, A.D.M., & Katan, M.B. (2003). Effects of dietary fatty acids and carbohydrates on the ratio of serum total to HDL cholesterol and on serum lipids and apolipoproteins: a meta-analysis of 60 controlled trials. American Journal of Clinical Nutrition, 77 (5), 1146-1155.

BiscuitineTM - Loders Croklaan B.V. Loders Croklaan ontwikkelde voor vullingen (in chocolade of bakkerijproducten) BiscuitineTM. Het is een transvetvrij product, dat door een uitgekiend kristallisatiegedrag het productieproces niet vertraagt en ook het gehalte aan verzadigd vet niet verhoogt. 

Bron: Infosheet BiscuitineTM 

DeliairTM (AarhusKarlshamn)AAK introduceert DeliairTM, een niet-gehydrogeneerd vet voor vullingen. De goede opklopeigenschappen maken dit product geschikt voor geäereerde producten. Dit biedt opportuniteiten voor de ontwikkeling van producten met een verlaagd vetgehalte (eenzelfde volume kan gerealiseerd worden met minder vet).

bron: Infosheet Deliair TM 

Bronnen

Nuttige links

Reacties

There are a lot of trusted

Anoniem
There are a lot of trusted online and offline online share dealers nowadays which provide a really good price of a fundamental trading. If you're the sort of person who's interested in stock exchanges and even gets more interested in purchasing and selling shares should you already have some, then ideally, you need a stockbroker. So it's making the most out of a poor deal, psychologically.'' -

Хотите научиться влюблять в

Anoniem
Хотите научиться влюблять в себя мужчину буквально за полчаса? Это возможно! Переходите по ссылке http://vedeneev-finance.ru/tratfsosdes.

salut, je voudrais savoir a

Anoniem
salut, je voudrais savoir a manière dont tomber enceinte plus vite car cela va faire 8mois que l’on essaye d’avoir un petit. Merci de me répondre vraiment vite, merci.

Many business proprietors ask

Anoniem
Many business proprietors ask for my suggestions of the very best telephone services, marketing ideas, information backup services, and so on. I've listed all my recommendations in this post, so please read it, and then bookmark it for long term use! You can easily give your small business a big business picture merely by using professional telephone attributes. get virtual sms number services attributes such as a digital receptionist, smart contact forwarding, voicemail to e-mail and a toll free company number can give you a large business appear, and enhance your capability to provide customers more successfully. Proprietary methods are simple to outgrow: Adding much more phone traces or extensions often demands costly hardware modules. In some instances you require an entirely new telephone method. Not so with an IP PBX: a regular computer can easily handle a large quantity of telephone lines and extensions - just include more telephones to your network to expand! You don't require to have a fax message printout from a fax device so that you can be able to read it. You may download an on-line fax message file, open it, and see it from your computer keep track of. This means the devoted phone linked to it stays accessible. You can use telephone and multi-media conferencing to cut down on journey. Free telephone conferencing is accessible from companies such as FreeConference. If you need multi-media, this kind of as phone and computer sharing, use WebEx, Microsoft LiveMeeting, GoToMeeting, or Glance.Net. Hence, conversation technologies is required to our business facilities these days. Every time it updates, our company requirements to grab it simply because it provides much income and much less expense to little and big businesses. This new era business telephone method or Cloud PBX will give continuous communication with every faithful customers and clients. http://jandmdrywall.com/UserProfile/tabid/68/userId/846016/Default.aspx

Hi, my name is John! I`m a

Anoniem
Hi, my name is John! I`m a professional writer and I`m going to change your lifes onсe and for all Most of my works were sold throughout Canada, USA, China and even India. Also I`m working with services that help people to save their nerves. People ask me "Sir, John, I need your professional help " and I always accept the request, `cause I know, that only I can save their time! Professional Writer - John Sand - Heeling Heart Sacdrescue Corps

Hi, my name is Philip Duck!

Anoniem
Hi, my name is Philip Duck! I`m a professional writer and I`m going to change your lifes onсe and for all Most of my books were sold throughout Canada, USA, China and even Russia. Also I`m working with services that help people to save their time. People ask me "Mr, Philip, I need your professional help " and I always accept the request, `cause I know, that only I can solve all their problems! Professional Academic Writer - Philip - Institutoalcyone Corps

Hey, my name is George!

Anoniem
Hey, my name is George! I`m a professional writer and I`m going to change your lifes onсe and for all Most of my poems were sold throughout Canada, USA, China and even India. Also I`m working with services that help people to save their nerves. People ask me "Sir, Newman, I need your professional help" and I always accept the request, `cause I know, that only I can solve all their problems! Professional Academic Writer - Newman - Sweet Science Health Company

Вы сможете звонить абсолютно

Anoniem
Вы сможете звонить абсолютно с любого номера, друга, жены или +77777777777 Предлагаю абсолютно анонимный сервис для звонков со всего мира и по всему миру. Наши плюсы: 1) Неограниченая бесплатная подмена номера, хоть 1000 раз в день 2) Подмена голоса 6 режимов 3) Абсолютная анонимность, невозможность прослушки и определения местонахождения звонящего. 4) Детализация звонков выдает тот номер, который вы использовали для подмены. 5) Возможность работать через приложение или через специальную сим карту, которую мы вам доставим. 6) Наша сим карта работает по всему миру без роуминга 7) Тарифы на звонки по всему миру от 2 до 20 рублей за минуту 8) Работает на всех платформах и телефонах (Windows, Linux, android, iphone, простая звонилка типа nokia 1100) На любой компьютерной ос или смартфоне/планшете можно настроить наш сервис через приложение. На любом аппарате, где есть слот под sim карту можно пользоваться сервисом с помощью нее. Цены: Настройка, установка, подключение - 5000 руб Сим карта - 3000 руб + доставка Звонки 2-20 руб/мин Пополнение счета - 5-10% от суммы, зависит от метода пополнения Пройдем любые проверки, сделаем Вам тестовые звонки. Согласны на оплату через гаранта любого авторитетного форума. Контакты: Почта - vipsecurecall@gmail.com Телеграм - @Vip_Security Jabber - VipSecurity@xmpp.jp Icq - 723882584 Время работы: 10:00-23:00 по МСК

cash loan uob no credit check

Anoniem
cash loan uob no credit check payday loans cash advance market street [url=https://creditrepairLabs.com/#]payday loans[/url]
CAPTCHA
Deze vraag wordt gebruikt om te testen indien u een menselijke bezoeker bent teneinde spam-inzendingen te vermijden.