Projecten

i-FAST

In-factory food analytical systems and technologies

 

ABSTRACT

De hedendaagse consument stelt zeer hoge eisen aan productkwaliteit. Hoge kwaliteitsnormen moeten gehaald en gegarandeerd worden om vertrouwensbreuken en imagoschade te voorkomen. Dit kan alleen door een uitmuntende kwaliteitsmonitoring van de processen, de grondstoffen, tussenproducten en eindproducten.  Dit bij een steeds  toenemende verwerkingssnelheid en complexer wordende productiemix. Ten slotte is er een toenemende vraag naar nieuwe producten die enkel snel op de markt kunnen komen wanneer gedegen kwaliteitssystemen deze nieuwe introducties kunnen ondersteunen.

De doelstelling van het project i-FAST (In-factory Food Analytical Systems and Technologies) was om Vlaamse voedingsbedrijven een innovatiestap te laten zetten die erin resulteert dat ze meer en/of beter in staat zijn om zelf analyses te doen voor productkwaliteit, -ontwikkeling en procesbewaking.   Voedingsbedrijven en technologieaanbieders werden samen gebracht in een multidisciplinair platform dat via een geïntegreerde aanpak en nauwe interactie er naar streefde om concrete oplossingen en innovaties op het vlak van kwaliteitsanalyses van grondstoffen, tussenproducten (in proces) en eindproducten voor de Vlaamse voedingsindustrie te realiseren. De aanpak omvatte een innovatieplatform en adviesverlening evenals praktijkgerichte validatietrajecten. Drie technologieën die voorlopen op de markt en totaal nieuwe mogelijkheden bieden voor voedingsbedrijven werden geëvalueerd, aangepast en geoptimaliseerd.

In het validatietraject MOBISPEC werd enerzijds het maximaal benutten van de mogelijkheden van draagbare puntspectrofotometers onderzocht en anderzijds de toepassingsmogelijkheden van draagbare hyperspectrale camera’s.  In het validatietraject FYSTEM werd de brede toepasbaarheid van niet-destructieve technieken (lage resolutie NMR) voor de bepaling van de fysische structuur van geconcentreerde voedingsemulsies (zoals minarines, dressings, gerecombineerde room) onderzocht. Ten slotte had X-FAST als doel te onderzoeken of de structurele kenmerken, vreemde voorwerpen en defecten van voedingsproducten kunnen worden gedetecteerd met X-stralen tomografie.

Bij afloop van het project werden 372 unieke bedrijven bereikt via activiteiten, 30 bedrijven die een intern innovatietraject opstarten, 23 implementaties van een innovatief systeem, 95 geïmplementeerde adviezen, opstart van 18 gesubsidieerde bedrijfsspecifieke vervolgtrajecten.    

Validatietraject MOBISPEC

Validatietraject FYSTEM

Validatietraject X-FAST

Innovatieplatform en adviesverlening

Doelgroep

Als primaire doelgroep richtte i-FAST zich tot alle deelsectoren van de voedingssector, deze worden immers allemaal geconfronteerd met uitdagingen op gebied van kwaliteitsgarantie, procescontrole en productinnovatie. De secundaire doelgroep waren de technologiebedrijven (technologie-aanbieders, machine- en toestelbouwers). Verder werden in dit project ook andere spelers in de voedingswaardeketen aangesproken aangezien het implementeren van deze innovaties in de voedingssector zijn weerslag heeft op de hele voedingsketen, gaande van toeleveranciers, over distributie tot eindgebruikers.

UItvoerders

I-FAST werd uitgevoerd door Flanders’ FOOD en de kennisinstellingen imec, MeBioS-KU Leuven en UGent

Deelnemen

Het project ging van start op 01/02/2016 en had een totale looptijd van vier jaar (einddatum 31/01/2020).