Nutrient-packed snacks with minimal, sustainable processing (MAXNUT)

Nutrient-packed snacks with minimal, sustainable processing (MAXNUT)

De hoofddoelstelling van dit project, MAXNUT, is het gebruik van onderbenutte, nutriëntrijke materialen, i.e. bessen en hun derivaten, in gezonde voeding met een minimale energieconsumptie tijdens de verwerking. Hiervoor zullen verschillende technieken geïntegreerd worden in de bestaande voedingsverwerkingsschema’s met oog voor een minimale impact op de grondstoffen. Dit zal leiden tot het behoud van de aanwezige nutriënten en een besparing op energieniveau. Snacks zullen in dit project als case worden gebruikt, niet enkel door hun toenemend gebruik, maar ook door de dringende behoefte om hun voedingswaarde te verbeteren.

Betrokken partijen:

University of Turku (FIN), Estonian University of Life Sciences (EST), Energy research Centre of the Netherlands (NLD), MEAM (BEL) en UGent (BEL).

Het gebruik van microgolftechnologie en warmtepompen zal voornamelijk plaatsvinden in het droogproces van bessen en hun derivaten waardoor deze van een afvalproduct worden omgezet in een voedingsingrediënt. Hierdoor worden de verliezen van het totale proces beperkt. Een ander aspect van het project handelt over de verwerking van de grondstoffen via verschillende maalprocessen.

Door deze nieuwe technieken te implementeren zullen er tijdens het MAXNUT-project nieuwe, innovatieve processen voor de verwerking van voeding op de markt worden gebracht met speciale aandacht voor nutriëntbehoud om gezond en voedzame snacks te produceren. We streven naar een energiebesparing van 30-50% en het verbeteren van het nutriëntbehoud met 20-35%, zonder enige nadelige zintuiglijke effecten.

Het drogen van bessen bedraagt tussen de 100 en 300 miljoen kg in Europa per jaar. Momenteel gebeurt dit met een groot aantal verschillende technologieën en op allerhande productiegroottes. Door de grote productiehoeveelheden van deze (nieuwe) industrie is het potentieel enorm: voor de huidige markt voor droog fruit en bessen is de omzet binnen de EU groter dan 5 miljard €, vooral opgebouwd uit geïmporteerd fruit. Alhoewel de verkoop van (verse) bessen een sterke stijging kent, is er een duidelijke nood aan een technologie om deze efficiënt te drogen.

Samengevat kan er gesteld worden dat MAXNUT streeft naar duurzame, ecologische processen voor de verwerking en productie van gezond(er)e consumentenproducten met een lagere milieu-impact en een lagere economische kost. Bovendien wordt er een verbeterde nutritionele kwaliteit verwacht, net zoals het produceren van nieuwe voedingsingrediënten, verhoogde benutting van afvalstromen, gebruikmaken van minimale voedselverwerking met een gereduceerde energieconsumptie.

De Vlaamse partners in dit project willen geïnteresseerde voedingsbedrijven waarbinnen de nieuwe, aangeboden technologie een meerwaarde zou bieden, betrekken bij het project. Dit kan op verschillende manieren gebeuren; bijvoorbeeld door middel van een interessebetuiging via een support letter of door het aanbieden van een ‘case study’. Voor deze case study is een omschrijving van het proces waarbinnen microgolfdrogen (al dan niet met warmte-integratie of het gebruik van warmtepompen) kan toegepast worden, een surplus voor het project. Er zijn geen kosten verbonden aan de hier voorgestelde participatie. De starttijd van het project is gepland in maart 2018 en de looptijd ervan bedraagt 3 jaar.

Geïnteresseerd?

Bedrijven kunnen contact opnemen met MEAM, liefst met een beschrijving van de potentiële toepassing, waarna wij een steunbrief ter ondertekening zullen voorleggen en/of meer informatie vragen over het proces in kwestie.

Contact:

Dr. Vincent Goovaerts, Microwave Energy Applications Management (MEAM).

vincent.goovaerts@meam.be

tel.: +32 13 67 28 93

mobiel: +32 470 02 03 03

www.meam.be