Opleiding 'Experimenteel Ontwerp - Het trial & error tijdperk is voorbij!'

Opleiding volzet!

De Opleiding is volzet, wij kunnen voor 26 maart géén inschrijvingen meer aanvaarden. Doch kan u echter nog steeds uw interesse tonen door het formulier in te vullen, wij nemen dan contact op met u wanneer we meer info beschikbaar hebben.

Laptop
Eigen laptop te gebruiken voor interactieve sessies (indien ja zal u gecontacteerd worden om specifieke software te installeren)?
Facturatie
Lidmaatschap controleren op www.flandersfood.com/leden (enkel bedrijven die in deze lijst met naam staan komen in aanmerking voor ledentarief) Bij inschrijving na 19 maart 2015 wordt het te betalen bedrag verhoogd met 50 Euro (excl. BTW). Een factuur voor uw deelname wordt u achteraf toegestuurd.
Tussenkomst IPV
Voor bedrijven die resorteren onder het paritair comité 118 - 220, meer bepaald arbeiders en bedienden voedingsnijverheid, voorziet IPV (Initiatieven voor professionele vorming van voedingsnijverheid) een tussenkomst in de inschrijvingskosten van 120 Euro. Onderstaande velden dienen enkel ingevuld worden indien tussenkomst van het IPV gewenst is.
Dit nummer vindt u op de achterzijde van uw identiteitskaart
Bij annulering van de inschrijving na 19 maart 2015 wordt u gehouden de helft van het bedrag te betalen. Prijs is per persoon en per deelname