Inschrijving - Workshop 'Innovatief drogen'

Bij inschrijvingen na 30 augustus 2017 wordt het te betalen bedrag verhoogd met 50 € (excl. BTW).
Een factuur voor uw deelname wordt u achteraf toegestuurd

Lid worden van Flanders' FOOD? Ga naar http://www.flandersfood.com/lid-worden-van-flanders-food.

Lidmaatschap controleren kan via http://www.flandersfood.com/leden

Facturatie

Voor bedrijven die ressorteren onder Paritair Comité 118-220, meer bepaald arbeiders en bedienden voedingsnijverheid, voorziet Alimento een tussenkomst in de inschrijvingskosten van 60 € per persoon (max 3p van eenzelfde bedrijf) bij deelname aan de volledige workshop (deel 1 + deel 2). De uitklapbare velden dienen enkel ingevuld te worden indien deze tussenkomst gewenst is.

Indien uw inschrijving geannuleerd wordt na 30 augustus 2017, zal u het totale bedrag aangerekend worden.

Indien u vragen heeft of technische problemen ondervindt, aarzel dan niet om contact op te nemen met Bjorn Samson