Inschrijving - Hallo Technologie: lean@food - ' word lean.. samen met uw medewerkers'

Facturatie
Alimento
Subsidiemogelijkheid: voor bedrijven die ressorteren onder paritair comité 118 of 220 (arbeiders en bedienden voedingsnijverheid) voorziet ALIMENTO (sectorale diensten voor voedingsbedrijven, hun werknemers, bakkers en onderwijs) in een tegemoetkoming in de inschrijvingskosten van 120 Euro per persoon (max. 3 personen van hetzelfde bedrijf).
Bij annulering van uw inschrijving tot en met 2 november 2017 bent u gehouden de helft van deelnamekosten te betalen. Bij annulering van uw deelname vanaf 3 november 2017 bent u gehouden het volledige bedrag te betalen (een collega kan u vervangen, maar gelieve ons hiervan te verwittigen).