Inschrijving - Eerlijk (over) eten

Facturatie
Prijzen exclusief BTW.
Alimento
Alimento geeft een tussenkomt van 120 € voor alle deelnemers ressorterend onder Paritair Comité 220
Bij annulatie deelname vóór 1 februari 2018 bent u gehouden de helft van de deelname kosten te betalen, na 1 februari 2018 zal het volledige bedrag aangerekend worden.