Doe de performantietest op verliezen in uw bedrijf

Voedselverliezen vinden in onze productie-eenheid vooral plaats
Vóór de eigenlijke productie
Verlies van grondstoffen door:
Slechte kwaliteit en/of uitzicht
Suboptimaal voorraadbeheer
Andere verliezen van grondstoffen?
Tijdens de productie
Verlies van grondstoffen en producten door:
Door slecht afgesteld/ontworpen transport (vb. komt naast transportband terecht)
Door een onderbreking in de productie
Door productiewissels op dezelfde lijn
Door de toestand van het machinepark, de mate van onderhoud
Door een efficiëntielimiet van het machinepark
Door menselijke fouten (vb. slechte instelling parameters,….)
Omwille van vorm/uitzicht/kleur/grootte/gewicht of andere kwaliteitsaspecten van eindproducten
Andere verliezen van grondstoffen en producten?
Tijdens de verpakking
verliezen van producten door:
Omwille van fouten in de etikettering
Omwille van niet gesloten/beschadigde verpakkingen of andere verpakkingsfouten
Omwille van verkeerde vulling/stapeling
Andere verliezen van producten?
Na de productie
Verliezen van producten door:
Door suboptimaal beheer van de voorraad
Door transport-gerelateerde aspecten
Door het contract met de afnemers
Andere verliezen van producten?
Worden de verliescijfers opgevolgd en gerapporteerd?
Zo ja, is er communicatie naar alle medewerkers